wtorek, 25 stycznia 2011

Uszkodzenia mrozowe roślin

Odporność roślin na niskie temperatury była  kształtowana drogą ewolucji, przez miliony lat  i jest  najważniejszym czynnikiem decydującym o ich wytrzymałości na mrozy.
Rośliny wytrzymałe na mróz mają wiele łatwo zauważalnych  przystosowań ,np gruba skórka na pędach, kora na pniach drzew,łuski okrywające pąki kwiatowe czy wojłokowa okrywa pąków u winorośli. Te izolacje łagodzą odczuwalność wahań temperatury opóżniając schładzanie roślin.
Rośliny przechodzące w zimowy spoczynek,powinny odpowiednio dużo nagromadzić substancji zapasowych  potrzebnych do wytworzenia wytrzymałości mrozowej , dlatego
wszelkie zaniedbania w pielęgnacji , zwłaszcza jesiennej  /uszkodzenia liści , pędów,niewłaściwe nawożenie / - obniżają wytrzymałość mrozową roślin.
Uszkodzenia mrozowe na liściach Różanecznika

Szkodom mrozowym możemy zapobiegać przede wszystkim dobierając odpowiednie gatunki i odmiany roślin do naszych ogrodów.
Przed zakupem wymarzonej rośliny , powinniśmy poznać jej wymagania siedliskowe oraz mrozoodporność.
Związek Szkółkarzy Polskich w publikowanym Katalogu Roślin , zamieszcza Mapę stref mrozoodporności roślin .
Różanecznik,uszkodzenia mrozowe 

Ważną rolę w przezimowaniu roślin odgrywa pielęgnacja.
Warunkiem dobrego zimowania są zdrowe , nie uszkodzone w czasie wegetacji liście , które stanowią powierzchnię asymilacyjną roślin.
Ich uszkodzenia obniżają wytrzymałość mrozową.
Dobrze odżywione rośliny lepiej znoszą ciężką zimę.
Odpowiednie nawożenie ,zwłaszcza azotem, przygotowuje rośliny do właściwego przejścia w stan spoczynku zimowego.

Właściwe zabezpieczenie roślin na zimę ograniczy uszkodzenia powodowane przez mróz :ściółkowanie rabat,otulanie agrowłókniną , opasanie taśmą  przed zaleganiem śniegu .
Róża pnąca osłonięta agrowłókniną

Podczas odwilży podlewamy rośliny ,zwłaszcza zimozielone a zalegający na gałęziach śnieg usuwamy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz